L’ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL (AEEAO) és una organització sense ànim de lucre d’àmbit nacional que té com a objectius fomentar, estimular i impulsar a Espanya l’estudi i la recerca sobre l’Àsia Oriental.

Per dur a terme aquest objectiu, l’Associació promourà les activitats següents:

  1. L’organització de fòrums, congressos, seminaris o qualsevol altre esdeveniment de caràcter científic.
  2. La publicació de revistes científiques, així com altres tipus de material imprès, fotogràfic, sonor i audiovisual de caràcter tècnic relacionat amb les matèries i finalitats pròpies de l’Associació.
  3. L’organització d’iniciatives de recerca en els diversos camps dels Estudis de l’Àsia Oriental i l’intercanvi d’informació científica amb associacions afins.
  4. L’establiment d’acords o contractes amb altres entitats que facilitin o afavoreixin la tasca científica dels membres de l’Associació.
  5. La cooperació amb institucions espanyoles i de l’Àsia Oriental per tal de fomentar l’estudi i la recerca en aquesta disciplina.
  6. En general, qualsevol activitat que afavoreixi la recerca al nostre país i l’intercanvi d’informació científica en aquest camp d’estudi.

Des de l’any 2006 un grup d’acadèmics i especialistes espanyols ha estat organitzant el Foro Español de Investigación en Asia-Pacífico (FEIAP). Aquesta trobada acadèmica de caràcter biennal ha tingut com a objectiu principal servir de plataforma de trobada i d’intercanvi acadèmic perquè els investigadors i professors que treballen en l’àmbit de l’Àsia Oriental i del Pacífic poguessin posar en comú i debatre la seva activitat de recerca i, alhora, conèixer la dels seus col·legues. Al llarg d’aquests més de deu anys i cinc edicions, el FEIAP s’ha consolidat com un dels fòrums acadèmics nacionals més actius i reconeguts entre la comunitat investigadora i docent de l’Àsia Oriental a Espanya. 

Amb la creació de l’AEEAO l’any 2016, l’Associació ha agafat el relleu en la tasca d’organitzar aquest esdeveniment de caràcter periòdic amb la intenció de donar-li un nou impuls i situar-lo al mapa internacional. 

0
0
0